Alat ini memeriksa apakah sebuah nama pengguna valid dan tidak digunakan.
Masukkan nama pengguna untuk diperiksa.